Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları

 

Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nine Hatun Mahallesi. 2. Cad. No: 7

34200 Esenler / İstanbul

Türkiye

 

Telefon: +90 (212) / 568 85 15 pbx

Faks: +90 (212) / 568 32 46

E-Mail: service@ozalpmakina.com

 

Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya her hangi bir bağlı şirketinin internet'teki www.ozalpmakina.com sitesi sayfalarına veya diğer alt-sitelerine (bundan böyle burada “Site” olarak anılacaktır) girmekle aşağıdaki koşul ve şartları kabul etmiş bulunmaktasınız. Aşağıda verilen koşul ve şartların tamamını kabul etmediğiniz takdirde bu siteye girmemeniz gerekmektedir.

 

Yasal Uyarı

 

Sınırlı Yetki

Burada belirtilen koşul ve şartlarla geçerli tüm yerel yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak, Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. size sadece kendi kullanımınız için siteye ve içerdiği malzemelere erişmek, kullanmak ve görüntülemek üzere münhasır olmayan, transfer-edilemez, kişisel ve sınırlı bir yetki tanımaktadır. Bu yetki site ve içindeki malzemelerin sahipliğinin devri anlamında olmayıp, aşağıdaki sınırlamalara tabidir. Sitenin tüm alınan kopyalarında ve içindeki malzemelerde bulunan telif hakları ve Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer sahiplik haklarına ilişkin tüm uyarıları aynen korumanız gerektiği gibi, site ve içindeki malzemeler, burada açıkça aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, hiçbir şekilde değiştirilmez, dağıtılamaz, devredilemez veya diske yazılamaz ya da çoğaltılamaz ve açık olarak görüntülenemez veya site ve içindeki malzemeler her hangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

Telif Hakkı

Sitenin içeriği Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1989 telif hakkı altındadır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm diğer haklar saklıdır.

Sorumluluğun Sınırı

Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitede herhangi bir zamanda önceden ihbarlı ya da ihbarsız olarak değişiklik ve ayarlamalar yapmak ya da erişimi engellemek hakkını saklı tutar.

Bu site içeriği “olduğu gibi” ve “verildiği gibi” bazında sağlanmıştır. Bu sitede verilen bilgilerin, araçların ve servislerin kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğunda olacak olup, Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu bilgi, araç ve servislerin doğruluğu ya da işlevselliği hakkında hiçbir beyan ya da garanti vermez. İlgili yasaların gerektirdiği durumlar dışında, sitenin varlığı, doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği hakkında doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmemiştir.

Geçerli yasaların gerektirdiği haller dışında, Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu servisin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanacak doğrudan, dolaylı, ilişkisel, özel veya sonuçsal hiçbir zarardan, kar kaybından veya iş aksamasından, haberdar edilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu sitedeki yanlışlıklardan, gecikmelerden ve hatalardan sorumlu olmayacağı gibi, içerdiği bilgiler güncellendiğinde kullanıcılara ihbar göndermek zorunda da olmayacaktır. Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu sitede bulunan veri ve hizmetlere ya da kullanıcının siteye girdiği verilere güvenmeniz nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır.

Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu siteden bağlantı verilen üçüncü şahıslar tarafından yaratılan veya yayınlanan hiçbir malzeme için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve bu konuda hiçbir beyan ya da garanti vermez.

Tescilli Markalar

Burada adı geçen Özalp Makina ve diğer markalar Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Tescil edilmiş olsun ya da olmasın Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ürün adları, logoları, ticari sembolleri, ticari adları ve sloganları ile hizmetleri Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ticari markalardır. Bu siteye erişim hakkı verilmesi, Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önceden alınmış yazılı izni olmadığı sürece, sitede görülen tescilli markalar üzerinde, dolaylı ya da ima yoluyla veya her hangi bir diğer şekilde kullanım lisansı veya hakkı verildiği anlamına gelmeyecektir.

Sunular

Sitenin Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mahremiyet Politikası mahremiyet beyanı bölümünde Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bu siteyi ziyaretlerinizden elde edilen kişisel olarak tanımlanabilecek verileri nasıl saklayacağı ve kullanacağı açıklanmıştır. Tarafınızdan yapılacak tüm diğer sunular ve verilecek bilgiler için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:
Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne örneğin e-posta veya bu site aracılığıyla bilgi veya malzeme (geri-besleme bilgileri, cevaplar, sorular, yorumlar, öneriler, planlar, siparişler, istekler ve benzeri gibi) göndermekle 1) bu bilgilerin yaşa dışı, karalayıcı, itham edici, ahlak dışı, cinsel, suistimalci, rahatsız ve tehdit edici veya her hangi bir şekilde yayınlanamaz nitelikte olmadığını, 2) her hangi bir malzeme sunmadan önce bu malzemeyi tarayıp içindeki virüs ve diğer bulaştırıcı veya zarar verici unsurları temizlemek için elinizden gelen her makul gayreti göstereceğinizi, 3) bu malzemelerin sahibi olduğunuzu veya bize sunmak konusunda üzerlerinde sınırsız hak sahibi olduğunuzu beyan ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup, Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu malzemeleri veya içerdikleri kavramları bir karşılık veya kullanım sınırlaması olmaksızın, kaynağını teyit etmeden ve sorumluluk ya da mesuliyet üstlenmeksizin yayınlayabilecek ve/veya ürünleri için kullanabilecektir, 4) tarafınızdan bize sunduğunuz malzemelerle ilgili olarak bize karşı hiçbir hukuki eylem yapılmayacak ve sunduğunuz malzemeler nedeniyle her hangi bir şahsın bize dava açması halinde bizleri tazmin edeceğinizi kabul ettiğiniz anlaşılacaktır.


Mahremiyet Beyanı


Özalp Makina Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.firmasının www.ozalpmakina.com hizmetine ilişkin bu mahremiyet beyanı (“Mahremiyet Beyanı”) size Özalp Makina şirketi ile çalışanlarının, ortaklarının ve bağlı şirketlerinin kişisel verileri bu site ve Özalp Makina Şirketine ait www.ozalpmakina.com servisinde (“Site”) nasıl işlediği hakkında genel bilgiler verilecektir. Sitemize girmeden önce bu Mahremiyet Beyanını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu Mahremiyet Beyanını kabul etmediğiniz takdirde, siteye girmemeniz daha uygun olacaktır.

Kullanıcı Verilerinin Korunması ve Veri Güvenliği

Özalp Makina mahremiyetinizi ve kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Özalp Makina'nin kişisel verileri işleme tabi tutmasının amacı mümkün olduğu kadar verimli ve güvenli bir veri işlem ortamı sağlamaktır. Buna ilaveten Özalp Makina siteyi daha iyi kalite ve daha geniş bir servis yelpazesi sağlama için geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özalp Makina'nin amacı, sitede sunulan çeşitli servislerin her birine ayrı, ayrı kaydolmanıza gerek kalmadan, gereksinimlerinizi anlayarak, uygun maliyetlerle yürütülen bir servis sağlanacaktır. Siteye tesciliniz yapıldıktan veya hesaplarınıza erişmek üzere özel kimlik kodunuz verildikten sonra, sizden bazı bilgileri vermeniz talep edilebilir. Bu bilgileri toplamanın amacı sizin ilgi ve isteklerinize cevap verecek standart bir servis ve içerik yaratmaktır.

Zaman zaman Özalp Makina sizi tanımamıza olanak sağlamak üzere bilgisayarınıza bazı bilgiler yerleştirebilir. Bu bilgiler yaygın şekilde Cookie olarak adlandırılır. Bu Cookiler Özalp Makina'ye, siteyi nasıl ve ne zaman kullandığınız hakkında bilgiler vererek Özalp Makina'nin siteyi daha iyi hizmet verebilmek için iyileştirmesine yardımcı olur. Cookiler bu gün birçok web sitesince yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu Cookileri almak istemediğiniz veya gönderildiklerinde tarafınıza haber verilmesini istediğiniz takdirde, web gezgininizden, (gezgininiz bu işlevi destekliyorsa) ilgili ayarları yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi sizin rızanıza bağlıdır. İzninizi her hangi bir zamanda geri çekebilirsiniz. Ancak bu izniniz size hizmet ve ürünlerimizi sunabilmemiz için gerekli olduğundan, izninizi geri çekmeniz size hizmet ve ürünlerimizin bir kısmını ya da tamamını sunmamızın imkânsız hale gelmesi gibi bir soruna yol açabilir. Site teknik olarak birkaç bölüme ayrılmış olup, bunların bir kısmı daha fazla kişisel bilgi toplamamızı gerektirebilir, bazıları ise hiçbir kişisel veri işlemi toplanmaksızın kullanılabilir.

Özalp Makina kişisel verileri Özalp Makina şirketi, ortakları ve bağlı şirketleri dışına transfer etmeyecektir. Veri işleme ile ilgili bazı teknik ve pratik gereksinimler nedeniyle, bazı kişisel veriler, Özalp Makina'nin veri işlem standartlarını kabul etmiş bulunan taşeronların servis sağlayıcılarına depolanabilir ve bunlar tarafından işlenebilir. Özalp Makina müşterileri, satış trafiği eğilimleri hakkındaki ve diğer ilgili site bilgilerini tanınmış üçüncü şahıslara toplu istatistik bilgiler olarak verebilir, ancak bu istatistikî bilgilerde kişisel veriler bulunmayacaktır.

Sizle ilgili kişisel verilerin doğru olup olmadığını öğrenmek üzere her hangi bir zamanda Özalp Makina ile temas kurabilirsiniz. İsteğiniz üzerine Özalp Makina size ait eksik, yanlış ve eskimiş verileri düzeltebilir veya silebilir. Daha fazla bilgi için service@ozalpmakina.com adresine bir e-posta göndererek Özalp Makina ile temas ediniz.
Özalp Makina siteyi devamlı olarak geliştirmeye çalıştığından, buradaki beyan da son şartlara uygun hale getirmek üzere güncellenebilir ve Özalp Makina burada verilen Mahremiyet Beyanı ile bağlantılı dosya tanımını tadil etme hakkını saklı tutar ve zaman, zaman güncellemeleri görmek üzere bu Mahremiyet Beyanını gözden geçirmenizi diler. Özalp Makina'ye veri kontrolcüsü olarak faaliyetleri hakkındaki olası soru ve yorumlarınızı service@ozalpmakina.com adresine bir e-posta göndererek Özalp Makina'ye yöneltebilirsiniz.